ZMIANY LEGISLACJI W ZAKRESIE OBROTU CHEMIKALIAMI W 2021 ROKU

 webinar 04 06 2020

Podczas webinarium zostaną przedstawione najważniejsze zmiany prawne w zakresie chemikaliów, które przyniesie rok 2021.

Główne tematy to:
• nowy format zgłoszeń mieszanin stwarzających zagrożenie
• nowy format kart charakterystyki
• baza SCIP
• 49 poprawka IFRA
• ATP do CLP i inne

 

Spotkanie poprowadzi:

mgr Magdalena Skoneczna - absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Związków Heteroorganicznych Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. Niespełna rok później, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe przy Politechnice Łódzkiej. W firmie THETA dyrektor zarządzająca, doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych, np. „Chemia i Biznes”. Obecnie członek grup roboczych ds. detergentów działających przy Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

 

Zapis video z webinaru
Udział nie wymaga rejestracji