KARTA CHARAKTERYSTYKI DLA PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DEZYNFEKCJI

webinar 28 05 2020 JPEG

Program:

1. Podstawa prawna i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
2. Od czego zacząć czyli jakie informacje przygotować i jaką dokumentację zgromadzić w celu opracowania karty charakterystyki produktu dezynfekującego.
3. Etanol w produktach dezynfekujących – na co zwrócić uwagę przy zakupie surowca, czego wymagać od dostawcy.
4. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
5. Prawidłowe przeliczenie receptury i określenie zawartości substancji czynnej w produkcie.
6. Substancje wchodzące w skład produktu dezynfekującego, a substancje, które należy wymienić w karcie charakterystyki.
7. Klasyfikacja produktu dezynfekującego.
8. Oznakowanie wynikające z klasyfikacji.
9. Kontrola narażenia substancji występujących w produktach dezynfekujących.
10. Informacje toksykologiczne i ekotoksykologiczne dla produktu dezynfekującego.
11. Informacje dotyczące transportu produktów dezynfekujących.

Zapraszamy na webinarium dotyczące przygotowania karty charakterystyki dla produktu dezynfekującego, która jest podstawowym i niezbędnym dokumentem potrzebnym w celu złożenia wniosku i uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu. Na spotkaniu podpowiemy od czego zacząć, na co zwrócić uwagę i jaką dokumentację zgromadzić, żeby sprawnie opracować kartę charakterystyki produktu dezynfekującego. Webinarium skierowane jest do pracowników firm produkcyjnych w szczególności technologów i osób odpowiedzialnych za wprowadzanie środków dezynfekujących do obrotu.

Spotkanie poprowadzi:

mgr Ewelina Strzelecka-Szewc - Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku biologia środowiskowa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskała kwalifikacje do pracy na stanowisku starszego inspektora ds. bhp. Posiada 6-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie doboru i wykonywania badań czynników chemicznych i fizycznych na stanowiskach pracy. Odwiedziła dziesiątki zakładów pracy z licznych gałęzi przemysłu, w których miała możliwość obserwować i poznawać różnorodne procesy technologiczne. Zajmowała się wdrażaniem i utrzymywaniem systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO/IEC 17025 oraz uczestniczyła w audytach przeprowadzanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych „Chemia i Biznes", „Biotechnologia", Kwartalnik Chemiczny "Prawo i Wiedza" W firmie THETA pracuje na stanowisku Starszego specjalisty ds. niebezpiecznych produktów chemicznych i kart charakterystyki. Od 6 lat przygotowuje i weryfikuje karty charakterystyki oraz etykiety, przeprowadza audyty, pomaga i doradza klientom we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu.

 

Zapis video z webinaru zostanie udostępniony poniżej w dniu 28.05.2020 r.
Udział nie wymaga rejestracji.