TRANSPORT PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI

webinar 25 06 2020

Program:

1. Środki dezynfekujące jako produkty niebezpieczne w transporcie, czyli kilka słów o klasyfikacji.
2. Przepisy prawne związane z transportem drogowym, morskim i lotniczym.
3. Przygotowanie sztuki przesyłki i wybór opakowania.
4. Oznakowania opakowania produktu niebezpiecznego w transporcie.
5. Dokument przewozowy w różnych rodzajach transportu.
6. Korzystanie z wyłączeń.
7. Uczestnicy przewozu, obowiązki nadawcy.

Sytuacja epidemiologiczna, w jakiej się znajdujemy, wymusiła praktycznie na całym świecie konieczność wprowadzenia ostrego reżimu sanitarnego. W związku z tym pojawiła się potrzeba dezynfekowania miejsc i przedmiotów zarówno w przestrzeni publicznej, zakładach pracy czy placówkach oświatowych, jak i w naszych domach. Ogromny popyt na środki dezynfekujące nie zniknie z dnia na dzień, ale pozostanie z nami zapewne na dłużej. Producentom i dystrybutorom takich produktów, po przedarciu się przez gąszcz różnych wymagań prawnych, pozostanie jeszcze ich bezpieczne przetransportowanie do oczekującego klienta. Podczas naszego spotkania przybliżymy Państwu temat przygotowania przesyłek z produktami do dezynfekcji, właściwego oznakowania, możliwości korzystania z wyłączeń, w odniesieniu do transportu drogowego, morskiego i lotniczego.

 

Spotkanie poprowadzi:

mgr inż. Joanna Puchalska-Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 13 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 979/2015). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

 

Zapis video z webinaru zostanie udostępniony poniżej w dniu 25.06.2020 r.
Udział nie wymaga rejestracji.