Formularz kontaktowy

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest THETA Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 32/34, Łódź 90-643.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@thetaconsulting.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pełny tekst Klauzuli informacyjnej