UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)

Program szkolenia:

1. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozporządzeniem CLP.
2. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych.
3. Kod UFI:
    a) wymagania, terminy, generowanie UFI dla swoich produktów,
    b) UFI i etykiety dla produktów wprowadzanych na rynki różnych krajów UE,
    c) UFI a podwykonawcy i marki własne.
4. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, terminy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU.
5. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej.
6. Kwestia mieszaniny w mieszaninie.
7. Zmiany w formacjach a kody UFI.
8. Aktualizacja zgłoszenia.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne, które zobowiązane będą dokonywać zgłoszeń do Krajowych Centrów Toksykologicznych oraz umieszczać na etykietach swoich produktów numer UFI.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami rozporządzenia CLP dotyczącymi funkcjonowania krajowych Centrów Toksykologicznych, zgłaszania mieszanin niebezpiecznych i właściwego oznakowania produktów podlegających zgłoszeniu.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Consulting Sp. z o. o. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

 
Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-01-23
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: CT/23012023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.