SZKOLENIE STACJONARNE - Etykieta zgodna z przepisami czyli jak prawidłowo oznakować produkty chemiczne

Pogram szkolenia:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych.
2. Zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP:
    a) język w jakim powinna być przygotowana etykieta,
    b) wielkość etykiety,
    c) zasady pierwszeństwa stosowania piktogramów,
    d) identyfikator produktu,
    e) dobór zwrotów wskazujących środki bezpieczeństwa,
    f) odstępstwa i wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i opakowań małych opakowań,
    g) zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, wewnętrznych i pośrednich,
    h) szczegółowe zasady oznakowania i pakowania niektórych substancji i mieszanin.
3. Oznakowanie na etykiecie, a karta charakterystyki.
4. Opakowania z zamknięciami zabezpieczającymi przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalnymi dotykiem ostrzeżeniami dla niedowidzących.
5. Zasady wprowadzania do obrotu i oznakowanie specjalnych grup produktów (detergenty, aerozole, podpałki).
6. Dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Szkolenie kierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem, weryfikowaniem etykiet substancji i mieszanin niebezpiecznych.

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności uczestników z zakresu oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Szkolenie poprowadzi:
Aleksandra Gendek mgr chemii, absolwentka wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład

Termin: 2023-01-12
890 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: SOPCH/12012023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.