Klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP – szkolenie ogólne

Program szkolenia:

1. Informacje ogólne:
    a) budowa rozporządzenia,
    b) cel i zakres stosowania,
    c) wyłączenia z rozporządzenia CLP,
    d) zmiany wydane do wersji pierwotnej rozporządzenia,
    e) podstawowe definicje,
    f) zgłaszanie klasyfikacji i oznakowania substancji.
2. Klasyfikacja substancji i mieszanin:
    a) klasyfikacja ze względu na zagrożenia fizyczne,
    b) klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla zdrowia - omówienie kryteriów i elementów oznakowania:
     - dotychczasowych klas funkcjonujących w CLP,
     - nowej klasy wprowadzonej w 2023 r. dotyczącej wpływu na układ hormonalny,
    c) klasyfikacja ze względu na zagrożenia dla środowiska - omówienie kryteriów i elementów oznakowania:
     - dotychczasowych klas funkcjonujących w CLP,
     - nowych klas wprowadzonych w 2023 r. dotyczących: wpływu na układ hormonalny, trwałości, mobilności, bioakumlacji i toksyczonści.
3. Oznakowanie substancji i mieszanin:
    a) najważniejsze elementy etykiety,
    b) zasady pierwszeństwa dotyczące piktogramów,
    c) zasady pierwszeństwa dotyczące zwrotów określających zagrożenie,
    d) informacje uzupełniające na etykiecie,
    e) wyłączenia z oznakowania.

 

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą przystąpić do udziału w warsztatach z klasyfikacji CLP, a przede wszystkim poznać obowiązki wynikające z rozporządzenia CLP.
 
Cel:
Celem szkolenia jest nabycie ogólnej wiedzy z zakresu rozporządzenia CLP, zapoznanie z kryteriami klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych oraz wymaganiami w zakresie oznakowania produktów chemicznych.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.
 
Harmonogram szkolenia: 
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 - 13:30 przerwa 
13:30 – 15:00 Wykład 
15:00 - 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-10-25
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: CLP/25102023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.