UFI i zgłaszanie informacji o mieszaninie niebezpiecznej do krajowych centrów toksykologicznych (PCN)

Program szkolenia:

 1. Krajowe centra toksykologiczne i numer alarmowy zgodnie z rozporządzeniem CLP a wcześniejsze wymagania w tym zakresie.
 2. Ogólne wymagania dotyczące zgłaszania mieszanin niebezpiecznych do krajowych centrów toksykologicznych i terminy realizacji przepisów.
 3. Wyłączenia z obowiązku zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie.
 4. Kod UFI:
  a) wymagania, terminy, generowanie UFI dla swoich produktów,
  b) UFI i etykiety dla produktów wprowadzanych na rynki różnych krajów UE,
  c) UFI a podwykonawcy i marki własne.
 5. Zgłaszanie mieszanin zgodnie z załącznikiem VIII CLP – procedura, uczestnicy, koszty, poufność informacji i aspekty bezpieczeństwa, zgłaszanie mieszanin w różnych krajach EU.
 6. Wymagane dane i źródła danych niezbędnych do zgłoszenie informacji o mieszaninie niebezpiecznej.
 7. Kwestia mieszaniny w mieszaninie, składników wymiennych i receptur standardowych.
 8. Zmiany w formulacjach a kody UFI.
 9. Aktualizacja zgłoszenia.
 10. Wymagania lokalne związane z wprowadzaniem mieszanin stwarzających zagrożenie w krajach EU.
 11. Dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób wprowadzających do obrotu mieszaniny niebezpieczne, które zobowiązane będą dokonywać zgłoszeń do Krajowych Centrów Toksykologicznych oraz umieszczać na etykietach swoich produktów numer UFI.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami rozporządzenia CLP dotyczącymi funkcjonowania krajowych Centrów Toksykologicznych, zgłaszania mieszanin niebezpiecznych i właściwego oznakowania produktów podlegających zgłoszeniu.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Olga Adamska - absolwentka studiów o kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopiśmie branży chemicznej „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Ma wieloletnie doświadczenie jako pracownik branży przemysłu chemicznego w zakresie wprowadzania do obrotu mieszanin chemicznych. Specjalista ds. REACH i CLP w THETA Consulting Sp. z o.o. Zajmuje się m.in. przygotowaniem zgłoszeń PCN (Poison Centres Notification) z wykorzystaniem najnowszej wersji programu IUCLID oraz narodowych wymagań państw członkowskich UE związanych z wprowadzaniem na rynek mieszanin.

 
Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2024-07-17
620 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: CT/17072024
Dostępne jest szkolenie zamknięte

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.