Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – jak wyposażyć magazyn chemiczny łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych:
    a) magazynowanie aktywne i pasywne,
    b) wentylacja
    c) oznakowanie CLP i oznakowanie miejsc magazynowania,
    d) oznakowanie BHP w magazynie
2. Podział zagrożeń - klasyfikacja CLP i opisywane w niej zagrożenia.
3. Wyposażenie magazynu chemicznego - rozwiązania zgodne z przepisami
    a) wanny wychwytowe,
    b) szafy zabezpieczające i ognioodporne,
    c) pojemniki do składowania,
    d) magazyny mobilne
    e) materiały absorbujące.
4. Projektowanie bezpieczeństwa w magazynie chemii czyli sposoby zapobiegania zdarzeniom niepożądanym
    a) środki ochrony zbiorowej (urządzenia awaryjne),
    b) środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ubrania, okulary, rękawice),
    c) szkolenia pracowników.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pracujące na co dzień w branży związanej z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, zwłaszcza pracowników działów magazynowych, jakości, logistyki, produkcji, służb BHP, a także osób zajmujących się aspektem ochrony środowiska, odpowiedzialnych za gospodarkę magazynową w firmie, przechowywanie oraz stosowanie substancji i preparatów niebezpiecznych, laborantów, kadrę kierowniczą przedsiębiorstw.

Cel:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie czynności koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorców magazynujących/składujących/przechowywujących produkty chemiczne. Na szkoleniu zostanie przedstawiona miedzy innymi klasyfikacja zagrożeń oraz ryzyka i sposoby zapobiegania pod kątem spełnienia wymagań określonych przepisami prawnymi. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami jakie na przedsiębiorców nakładają aktualnie obowiązujące wymagania prawne oraz przygotowanie do weryfikacji stopnia realizacji tych obowiązków podczas audytów w świetle normy ISO 14001:2015.

Szkolenie poprowadzi:
Agnieszka Dembińska - ekspert w dziedzinie magazynowania materiałów niebezpiecznych, trener, konsultant i auditor w zakresie systemów ISO 14001, 9001,45001 oraz specjalista do spraw BHP. Specjalizuje się w szkoleniach z magazynowania materiałów niebezpiecznych łącząc wymagania prawne z praktycznym podejściem. Od ponad 20 lat pomaga przedsiębiorcom projektować przyjazne środowisku i bezpieczne miejsca pracy. Każdy projekt i każdy klient jest inny, w swojej pracy kładzie nacisk na indywidualne potrzeby uczestnika szkolenia oraz przełożenia teorii na praktykę.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 - 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Wykład
14:30 - 15:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2021-03-16
650 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: MMN/16032021

Osoby kontaktowe:

 

organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.