Wprowadzanie do obrotu substancji i mieszanin zawierających prekursory materiałów wybuchowych

Program szkolenia:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów
    materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)
    i jego znaczenie dla przedsiębiorstw
2) Podmioty odpowiedzialne za realizacje wymagań rozporządzenia 2019/1148
3) Podział prekursorów materiałów wybuchowych
4) Wymagania dla prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniu
    a) zakaz udostępniania powszechnym użytkownikom
    b) weryfikacja użytkownika podczas udostępniania produktu – obowiązki sprzedawców
    c) komunikacja w łańcuchu dostaw
5) Wymagania dla prekursorów materiałów wybuchowych podlegających regulacji
    a) Zgłaszanie podejrzanych transakcji
    b) komunikacja w łańcuchu dostaw
6) Dobre praktyki podczas zarzadzania produktami zawierającymi prekursory materiałów wybuchowych
7) Bezpieczne magazynowanie prekursorów materiałów wybuchowych
8) Dyskusja i pytania

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim wszystkich wprowadzających do obrotu na rynkach Unii Europejskiej prekursory materiałów wybuchowych, w tym producentów, importerów oraz dystrybutorów. Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, kierowników, sprzedawców oraz pracowników tych firm.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami przepisów dotyczących obrotu prekursorami materiałów wybuchowych. Uczestnicy poznają obowiązki nakładane na nich rozporządzeniem 2019/1148/WE, dobre praktyki związane z wprowadzaniem i stosowaniem produktów zawierających prekursory materiałów wybuchowych. Szkolenie przekazuje wiedzę niezbędną do przeszkolenia sprzedawców zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w przedsiębiorstwach wprowadzających do obrotu prekursory materiałów wybuchowych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Consulting Sp. z o. o. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2022-02-14
250 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: PMW/14022022

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.