Obowiązki przedsiębiorców zgodnie z rozporządzeniem nr 649/2012 dotyczącym wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC)

Program szkolenia: 

1. Konwencja rotterdamska a rozporządzenie PIC
2. Chemikalia podlegające pod procedurę PIC – załącznik I do rozporządzenia PIC
3. Chemikalia zwolnione z procedury
4. Powiadomienie o wywozie zgodnie z procedurą z i bez wyraźnej zgody
5. System ePIC – jak zrobić zgłoszenie?
6. Obowiązki władz państw członkowskich w zakresie kontroli wywozu
7. Wytyczne dotyczące wywożonego produktu
8. Raport roczny importu i eksportu chemikaliów podlegających pod PIC

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy eksporterów i importerów substancji i substancji w mieszaninach zawartych w załączniku I rozporządzenia PIC.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z celami i wymogami rozporządzenia PIC dotyczącymi importu i eksportu zakazanych lub podlegających surowym ograniczeniom chemikaliów wymienionych w załączniku I tego rozporządzenia, zawierających chemikalia przemysłowe, pestycydy i biocydy, na przykład benzen, chloroform, atrazynę, permetrynę czy nikotynę. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procedurami eksportu takich substancji to jest: powiadomienie o wywozie i wyraźna zgoda oraz obowiązkiem rocznego raportowania.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Consulting Sp. z o. o. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-10-24
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: PIC/24102023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.