baner e akademia 1150 x 100px

Surowce kosmetyczne – wymagania prawne, niezbędna dokumentacja

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące surowców kosmetycznych - substancja, mieszanina, substancja konserwująca, substancja promieniochronna, barwnik, nanomateriał.
2. Nazewnictwo surowców kosmetycznych. Procedura nadawania nazwy INCI. Oznakowanie produktów kosmetycznych z naciskiem na wykaz składników.
3. Substancje zakazane w produktach kosmetycznych, w tym substancje CMR - nowe rozporządzenia Omnibus. Sytuacja prawna dotycząca: donorów formaldehydu, butylphenyl methylpropional, ditlenku tytanu.
4. Substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach i dozwolone w ograniczonych ilościach i określonych warunkach stosowania.
5. Przegląd obecnie stosowanych substancji konserwujących, ocena toksykologiczna konserwantów i przyszłość konserwantów w branży kosmetycznej.
6. Środki barwiące – oznakowanie w produktach kosmetycznym. Najistotniejsze zmiany legislacyjne. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi.
7. Dokumentacja surowców kosmetycznych. Wymagania dla surowców pochodzenia mineralnego, biotechnologicznego, botanicznego, zwierzęcego.
8. Substancje alergizujące w produktach kosmetycznych. Deklaracje marketingowe a skład produktu.
9. Produkt hipoalergiczny. Zabieg marketingowy, czy rzeczywista właściwość produktu.
10. Kompozycje zapachowe – ocena bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja.
11. Surowce kosmetyczne w świetle rozporządzenia REACH, narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw.
12. Karta charakterystyki – wymagania prawne.
13. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.
14. Surowce kosmetyczne i produkty kosmetyczne jako towary paczkowane.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do osób chcących uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o surowcach kosmetycznych, do pracowników firm kosmetycznych oraz firm produkujących surowce kosmetyczne, do wszystkich osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Zapraszamy również osoby zajmujące się sporządzaniem dokumentacji produktów chemicznych w tym kart charakterystyki i osoby zajmujące się przygotowywaniem etykiet produktów chemicznych oraz wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych (kosmetyki, detergenty i inne).
 
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych. Omówione zostaną podstawowe grupy składników kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem środków konserwujących, kompozycji zapachowej, związków chemicznych o udowodnionym działaniu alergizującym. Słuchacze zostaną zapoznani ze zmiany legislacyjne dotyczące stosowanych substancji chemicznych – problemy branży: substancje CMR, kompozycje zapachowe, surowce roślinne i zwierzęce; ,,kurczące się portfolio konserwantów”. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora (karta charakterystyki, specyfikacje, certyfikaty).
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Audytor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych wg ISO 22176:2007. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.
 
Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-12-11
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: SK/11122020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl