baner e akademia 1150 x 100px

Produkty kosmetyczne do mycia rąk – wymogi prawne. Antybakteryjność a produkt dezynfekujący – kosmetyk a produkt biobójczy.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – podstawowe obowiązki osoby odpowiedzialnej, importera, dystrybutora produktu kosmetycznego.
2. Oznakowanie produktu kosmetycznego zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE wraz z późn. zm.
3. Produkty myjące do rąk, produkty na bazie etanolu – jak wprowadzić zgodnie z przepisami.
4. Kryteria dotyczące tworzenia oświadczeń o produktach kosmetycznych wynikające z rozp. 655/2013/EU i najnowszych dokumentów technicznych.
5. Oznakowanie palnych produktów kosmetycznych w tym produktów aerozolowych.
6. Jak bezpieczne przedstawić produkt kosmetyczny – problemy branży: imitacje produktów spożywczych, wizerunki owoców, produkty naturalne.
7. Deklaracje środowiskowe na opakowaniach i etykietach.
8. Produkty kosmetyczne jako towary paczkowane. Oznaczenie ilości nominalnej produktu -,,wielo-sztuki”, zestawy specjalne, gratisy, zasady oznaczania znakiem „e”. Dodatkowe obowiązki firm.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem dystrybucją produktów kosmetycznych, w tym w sposób szczególny pracowników działu marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami prawnymi z branży kosmetycznej. Praktyczna wiedza dedykowana dla firm zajmujących się sprzedażą kosmetyków myjących w sposób szczególny produktów do rąk, wyrobów perfumeryjnych, produktów w opakowaniach aerozolowych.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu procesu wprowadzania do obrotu produktów myjących do rąk, właściwego oznakowania i opakowania produktu kosmetycznego, poznanie dodatkowych wymagań prawnych dotyczących produktów palnych, a także towarów paczkowanych – prawidłowego oznaczenia ilości nominalnej, zgłaszania faktu paczkowania. Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi okołosektorowymi. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych, kryteriów dotyczących uzasadniania oświadczeń także w aspektach środowiskowych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Audytor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych wg ISO 22176:2007. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-11-20
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: KOSM/20112020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl