Jak prawidłowo oznakować produkt kosmetyczny - wymagania art. 19 rozp. 1223/2009/WE i deklaracje marketingowe

Program szkolenia:

 1. Produkt kosmetyczny – analiza definicji.
 2. Kwalifikacja produktowa - produkty z pogranicza (borderline products). Wskazówki dotyczące prawidłowego określania statusu produktu na rynku.
 3. Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie prawidłowego oznakowania produktów kosmetycznych.
 4. Oznakowanie produktów kosmetycznych – obowiązkowe informacje umieszczane zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE. Omówienie aspektu oznakowania zestawów kosmetyków.
 5. Towary paczkowane – oznakowanie zgodne z ustawą o towarach paczkowanych.
 6. Oznakowanie specjalnych grup produktowych:
  • aerozole,
  • produkty łatwopalne,
  • produkty ochrony przeciwsłonecznej.
 7. Deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych - kryteria dotyczące tworzenia oświadczeń marketingowych kosmetyków wynikające z rozporządzenia 655/2013/UE. Potwierdzenie deklaracji marketingowych – badania aplikacyjne i aparaturowe.
 8. Kontrola etykiet – jakie organy weryfikują poprawność oznakowania produktów kosmetycznych. Omówienie raportów z kontroli UOKIK.
 9. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w zakresie oznakowania produktów kosmetycznych – sankcje.
 10. Ćwiczenia (praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet, przykłady najczęściej popełnianych błędów).

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest dla osób zajmujących się tworzeniem etykiet produktów kosmetycznych, przedstawicieli firm produkujących kosmetyki, importerów i dystrybutorów. Zapraszamy szczególnie pracowników działów marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami dot. oceny poprawności etykiet produktów kosmetycznych.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu oznakowania produktów kosmetycznych sprzedawanych na rynku unijnym, z uwzględnieniem specjalnych grup produktowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione aspekty prawidłowego ustalenia statusu produktów na rynku. Ważnym punktem szkolenia będzie omówienie najnowszego raportu z kontroli Inspekcji Handlowej dot. oznakowania produktów kosmetycznych. Uczestnicy szkolenia otrzymają istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych, kryteriów dotyczących uzasadniania oświadczeń. Ważnym elementem będzie część warsztatowa pozwalająca na weryfikacje etykiet kosmetyków, w tym deklaracji marketingowych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Marta Kosiorek absolwentka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia kosmetyków. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego – uczestnik Grupy Claims, Grupy Składnikowej, Grupy Legislacyjnej. Audytor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych wg ISO 22176:2007. Autorka publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach - „Chemia i Biznes", Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Ukończyła „Kurs Specjalistyczny dla Safety Assessorów’’. Specjalista ds. niebezpiecznych produktów chemicznych i kosmetyków.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-02-08
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: OPK/08022023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.