Surowce kosmetyczne – wymagania prawne, niezbędna dokumentacja

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia dotyczące surowców kosmetycznych - substancja, mieszanina, substancja konserwująca, substancja promieniochronna, barwnik, nanomateriał.
2. Substancje zakazane w produktach kosmetycznych, w tym substancje CMR - nowe rozporządzenie Omnibus; sytuacja prawna dotycząca: formaldehydu, butylphenyl methylpropional, ditlenku tytanu.
3. Substancje dozwolone do stosowania w kosmetykach i dozwolone w ograniczonych ilościach i określonych warunkach stosowania.
4. Nazewnictwo surowców kosmetycznych. Procedura nadawania nazwy INCI.
5. Przegląd obecnie stosowanych substancji konserwujących, ocena toksykologiczna konserwantów i przyszłość konserwantów w branży kosmetycznej.
6. Badania toksykologiczne surowców kosmetycznych w świetle zakazu testowania surowców kosmetycznych na zwierzętach.
7. Wymagania dla surowców, w tym surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego.
8. Substancje alergizujące w produktach kosmetycznych.
9. Produkt hipoalergiczny. Zabieg marketingowy, czy rzeczywista właściwość produktu.
10. Kompozycje zapachowe – ocena bezpieczeństwa i niezbędna dokumentacja.
11. Dokumentacja surowców kosmetycznych.
12. Surowce kosmetyczne w świetle rozporządzenia REACH, narzędzia komunikacji w łańcuchu dostaw.
13. Karta charakterystyki – wymagania prawne. 
14. Oznakowanie surowców kosmetycznych zgodnie z rozporządzeniem CLP.
15. Zgłoszenia mieszanin stwarzających zagrożenie do Inspektora ds. Substancji Chemicznych. UFI (ang. unique formula identifier) niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej – nowe wymagania prawne. Oznakowanie mieszanin chemicznych.
16. Surowce kosmetyczne i produkty kosmetyczne jako towary paczkowane.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie adresowane jest do osób chcących uporządkować, uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę o surowcach kosmetycznych, do pracowników firm kosmetycznych oraz firm produkujących surowce kosmetyczne, do wszystkich osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Zapraszamy również osoby zajmujące się sporządzaniem dokumentacji produktów chemicznych w tym kart charakterystyki i osoby zajmujące się przygotowywaniem etykiet produktów chemicznych oraz wprowadzaniem do obrotu towarów paczkowanych (kosmetyki, detergenty i inne).
 
Cel:
Celem szkolenia jest przedstawienie wiedzy dotyczącej surowców kosmetycznych. Omówione zostaną podstawowe grupy składników kosmetycznych ze szczególnym uwzględnieniem środków konserwujących, kompozycji zapachowej, związków chemicznych o udowodnionym działaniu alergizującym. Słuchacze zostaną zapoznani ze zmiany legislacyjne dotyczące stosowanych substancji chemicznych – problemy branży: substancje CMR, kompozycje zapachowe, surowce roślinne i zwierzęce; ,,kurczące się portfolio konserwantów”. Przedstawione zostaną również wymagania dotyczące dokumentacji w łańcuchu dostaw, dokumentacji niezbędnej do oceny bezpieczeństwa dla Safety Assessora (karta charakterystyki, specyfikacje, certyfikaty).
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Michalina Świerczyńska-Kraska - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej na kierunku technologia chemiczna, o specjalności technologia barwników, chemii gospodarczej i produktów kosmetyki kolorowej. Członek Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Autorka wielu publikacji zamieszczanych w branżowych czasopismach i portalach internetowych - „Chemia i Biznes", ,,biotechnologia.pl”, Kwartalniku Chemicznym „Prawo i Wiedza”. Wykładowca - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. W firmie THETA specjalista ds. produktów kosmetycznych, oceny bezpieczeństwa, specjalista ds. niebezpiecznych chemicznych produktów - kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz systemu ELDIOM.
 
 
Harmonogram szkolenia:
09:30 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:00 Wykład
15:00 – 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-07-21
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: SK/21072020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl