Oznakowanie produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce

Program szkolenia:

 1. Produkt kosmetyczny – analiza definicji.
 2. Produkty z pogranicza – prawidłowe określenie statusu produktu na rynku.
 3. Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów w zakresie prawidłowego oznakowania produktów kosmetycznych.
 4. Oznakowanie produktu kosmetycznego - podstawowe wymogi prawne.
 5. Opracowywanie składu INCI – kolejność składników (umieszczanie w składzie alergenów, barwników i konserwantów).
 6. Oznakowanie alergenów na etykiecie – propozycja zmian.
 7. Oznakowanie poszczególnych grup kosmetyków: aerozole, produkty palne, produkty promieniochronne, chusteczki z tworzyw sztucznych.
 8. Deklaracje marketingowe i kryteria jakie muszą spełniać (rozporządzenie 655/2013/UE).
 9. Produkt hipoalergiczny.
 10. Badania produktów kosmetycznych udowadniające deklaracje marketingowe.
 11. Najczęstsze błędy w oznakowaniu produktów kosmetycznych – ćwiczenia.
 12. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów – sankcje.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem produktów kosmetycznych, którzy chcą zdobyć oraz poszerzyć swoją wiedzę związaną z tworzeniem i weryfikacją treści etykiet, a także nauczyć się w prosty sposób rozróżniać kategorie produktów z branży Beauty na rynku. Na szkolenie zapraszamy także dystrybutorów, którzy chcą zapoznać się z wymaganiami w zakresie swoich obowiązków związanych z weryfikacją poprawności etykiet. Ponadto zapraszamy pracowników działów marketingu oraz pracowników organów kontrolnych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi oceny poprawności etykiet produktów kosmetycznych.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu ustalenia odpowiedniej kategorii produktu spośród produktów konsumenckich na rynku oraz weryfikacji etykiet produktów kosmetycznych. Ważnym elementem szkolenia będzie część praktyczna pozwalająca na zapoznanie się z często popełnianymi przez branżę błędami oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pod okiem wykładowcy.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Karolina Wicha-Pierzynka absolwentka studiów o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk ścisłych kierunku chemia i technologia żywności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów o profilu praktycznym w obszarze nauk technicznych kierunku technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej. Od 2017 r. posiada kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny. Absolwentka studiów podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych” na Uniwersytecie Łódzkim. Auditor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007 (certyfikat wystawiony przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.). Auditor wewnętrzny REACH (certyfikat wystawiony przez TÜV Nord Polska Sp. z o.o.).Ukończyła „Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów”, liczne szkolenia z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyków, dokumentacji produktów kosmetycznych, toksykologii dla Safety Assessorów oraz wprowadzania do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopiśmie branży chemicznej „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza” oraz „Chemia i Biznes”. Członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa Ocena Bezpieczeństwa, Grupa Legislacyjna, Grupa Składniki, Grupa Claims). Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i Produktów Chemicznych, doradca w zakresie doboru niezbędnych badań, wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, weryfikacji etykiet, notyfikacji kosmetyków na portalu CPNP oraz opracowywania kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych.

Harmonogram szkolenia:
08:45 - 9:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Wykład
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:15 Wykład
12:15 - 12:45 przerwa
12:45 – 14:15 Wykład
14:15 –14:45 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-10-19
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: OPK/19102023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.