Notyfikacja produktów kosmetycznych w teorii i w praktyce

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie produktu kosmetycznego do obrotu – podstawowe informacje.
 2. Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jako źródło informacji wymaganych do zgłoszenia.
 3. Oznakowanie produktu kosmetycznego - etykieta i zdjęcie produktu jako element zgłoszenia.
 4. Zgłoszenie produktu kosmetycznego na portalu CPNP jako końcowy etap wprowadzania produktu kosmetycznego do obrotu.
 5. Ogólne informacje dot. portalu CPNP (Co to za portal? W jakim celu dokonuje się zgłoszenia produktów? Kto może korzystać z portalu? Kto ma prawo wglądu do informacji zgromadzonych w ramach zgłoszenia?).
 6. Podstawowe pojęcia stosowane na portalu CPNP (produkt złożony z jednego elementu, produkt złożony z kilku elementów, nazwa, odcienie, osoba wyznaczona do kontaktu, kategoria i receptura ramowa, dodatkowe informacje dotyczące składników budzących obawy, oryginalne opakowanie i oznakowanie, zestaw, element zestawu itp.
 7. Korekta i/lub aktualizacja zgłoszeń.
 8. Kopiowanie oraz przenoszenie zgłoszeń produktów dla innej osoby odpowiedzialnej.
 9. Zgłoszenie dystrybutora – kiedy i w jaki sposób należy dokonać notyfikacji.
 10. Notyfikacja nanomateriałów na portalu CPNP – podstawowe informacje.
 11. Notyfikacja produktów na portalu CPNP – zajęcia praktyczne.
 12. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w zakresie notyfikacji – sankcje.
 13. Ogólne informacje dotyczące funkcjonowania brytyjskiego portalu SCPN.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem produktów kosmetycznych, którzy chcą zdobyć oraz poszerzyć swoją wiedzę związaną z ostatnim etapem wprowadzenia produktu kosmetycznego do obrotu – notyfikacją. Na szkolenie zapraszamy także dystrybutorów, którzy chcą zapoznać się z wymaganiami w zakresie zgłoszenia dystrybutora oraz mają wątpliwości czy powinni dokonać zgłoszenia produktu. Ponadto kierujemy szkolenie do osób pragnących wprowadzić do swojej receptury nanomateriał i poznać tajniki notyfikacji nanomateriałów.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu notyfikacji produktów kosmetycznych. Ważnym elementem szkolenia będzie część praktyczna pozwalająca na zapoznanie się z funkcjonowaniem portalu notyfikacji produktów kosmetycznych CPNP oraz wykonanie przykładowych zgłoszeń roboczych różnych kategorii produktowych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Karolina Wicha-Pierzynka absolwentka studiów o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk ścisłych kierunku chemia i technologia żywności na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz studiów o profilu praktycznym w obszarze nauk technicznych kierunku technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej. Od 2017 r. posiada kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny. Absolwentka studiów podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych” na Uniwersytecie Łódzkim. Auditor wewnętrzny dobrych praktyk produkcyjnych w branży kosmetycznej wg ISO 22716:2007 (certyfikat wystawiony przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.). Ukończyła „Kurs specjalistyczny dla Safety Assessorów”, liczne szkolenia z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyków, dokumentacji produktów kosmetycznych, toksykologii dla Safety Assessorów oraz wprowadzania do obrotu i oznakowania chemicznych produktów konsumenckich. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopiśmie branży chemicznej „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa Ocena Bezpieczeństwa, Grupa Legislacyjna, Grupa Składniki, Grupa Claims). Specjalista ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i Produktów Chemicznych, doradca w zakresie doboru niezbędnych badań, wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych, weryfikacji etykiet, notyfikacji kosmetyków na portalu CPNP oraz opracowywania kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych.

Harmonogram szkolenia:
08:45 - 9:00 Logowanie uczestników
09:00 – 10:30 Wykład
10:30 – 10:45 przerwa
10:45 – 12:15 Wykład
12:15 - 12:45 przerwa
12:45 – 14:15 Wykład
14:15 –14:45 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-11-16
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: CPNP/16112023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.