Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego dla początkujących

Program szkolenia:

  1. Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. Szczegółowe omówienie części A i B.
  2. Ocena toksykologiczna składników produktu kosmetycznego, identyfikacja zagrożeń – przegląd ogólnodostępnych baz danych.
  3. Ocena przydatności danych toksykologicznych – najistotniejsze dla oceny bezpieczeństwa punkty końcowe.
  4. Ocena narażenia, scenariusze narażenia - źródła informacji o możliwych zastosowaniach produktów kosmetycznych, ilościowa ocena narażenia, wyliczanie współczynników narażenia.
  5. Wyliczanie Marginesów Bezpieczeństwa dla składników produktu kosmetycznego.
  6. Braki danych w ocenie bezpieczeństwa produktu kosmetycznego – przykłady uzasadnień.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy szczególnie osoby, które rozpoczynają lub planują rozpocząć swoją aktywność zawodową w obszarze oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, a także pracowników firm produkujących i importujących kosmetyki, odpowiedzialnych za weryfikację dokumentacji i ocenę jej poprawności.

Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu opracowywania Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Po teoretycznym wstępie dotyczącym budowy najważniejszego elementu dokumentacji kosmetyków, uczestnicy szkolenia zapoznają się z najbardziej cenionymi, ogólnodostępnymi bazami danych, z których Safety Assessorzy czerpią wiedzę. Mocnym punktem szkolenia są warsztaty polegające na wykonywaniu podstawowych wyliczeń toksykologicznych, pozwalających na ocenę bezpieczeństwa produktu.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Marta Kuberska-Maciejewska absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obroniła pracę magisterską w Zakładzie Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Biotechnologii Medycznej. Obecnie członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa Składnikowa, Grupa Legislacyjna, Grupa Claims). Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych "Substancje i Preparaty Niebezpieczne", „Chemia i Biznes”, „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-11-10
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: OBKOS/10112023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.