Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu – przewodnik przedsiębiorcy

Program szkolenia:

  1. Definicja produktu kosmetycznego - produkty z pogranicza (podstawowe zasady kwalifikacji produktów).
  2. Zasady ustalania roli przedsiębiorcy w łańcuchu dostaw.
  3. Obowiązki osób odpowiedzialnych, importerów i dystrybutorów wynikające z rozporządzenia 1223/2009/WE.
  4. Badania produktów kosmetycznych.
  5. Dokumentacja produktów kosmetycznych – omówienie poszczególnych elementów dokumentacji, język dokumentacji, zasady udostępniania w łańcuchu dostaw.
  6. Oznakowanie produktów kosmetycznych wynikające z art. 19 rozp. 1223/2009/WE i rozp. 655/2013/UE.
  7. Notyfikacja produktów kosmetycznych na portalu CPNP - Cosmetic Products Notification Portal – zajęcia pokazowe.
  8. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 1223/2009/WE, sankcje.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem i dystrybucją produktów kosmetycznych oraz pracowników organów kontrolnych odpowiedzialnych za kontrolę rynku branży kosmetycznej.

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników ogólnej wiedzy z zakresu zasad wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu na terenie UE. Ważnym elementem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji umożliwiających trafne przyporządkowanie produktu do odpowiedniej grupy produktowej (borderline products) i właściwe ustalenie statusu produktu na rynku. Ważnym elementem szkolenia będzie część pokazowa pozwalająca na zapoznanie się z funkcjonowaniem portalu notyfikacji kosmetyków CPNP. Uczestnicy szkolenia otrzymają także istotne wskazówki dotyczące przygotowania etykiet i tworzenia deklaracji marketingowych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Marta Kuberska-Maciejewska absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obroniła pracę magisterską w Zakładzie Środowiskowych Zagrożeń Zdrowia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Biotechnologii Medycznej. Obecnie członek Grup Roboczych działających przy Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego (Grupa Składnikowa, Grupa Legislacyjna, Grupa Claims). Wykładowca z wieloletnim stażem - prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady na studiach podyplomowych UŁ „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi” i „Jakość i Bezpieczeństwo Produktów Kosmetycznych”. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych "Substancje i Preparaty Niebezpieczne", „Chemia i Biznes”, „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Specjalista ds. oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 - 13:45 przerwa
13:45 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-12-01
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: WPK/01122023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.