GMP Wymagania Dobrych Praktyk Produkcyjnych wg normy PN-EN ISO 22716:2009 dla przemysłu kosmetycznego

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawa dotyczące kosmetyków oraz obowiązki producentów kosmetyków – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych oraz Ustawa o produktach kosmetycznych z dnia 4 października 2018 r.
 2. Wprowadzenie do ISO 22716.
 3. Omówienie wymagań normy ISO 22716:
  • Pracownicy – schemat organizacyjny, odpowiedzialność personelu, szkolenia.
  • Pomieszczenia - strefy, plan higieny, program DDD.
  • Urządzenia - nadzór nad urządzeniami, naprawy i konserwacje.
  • Surowce i materiały opakowaniowe – identyfikacja, dopuszczenie do stosowania, magazynowanie.
  • Proces produkcji i konfekcjonowania – dokumentacja produkcyjna, numer partii, identyfikacja w procesie produkcji, magazynowanie.
  • Kontrola laboratoryjna / jakościowa - pobór prób, zwalnianie surowców, materiałów i wyrobu gotowego, metodyka badań.
  • Magazynowanie.
  • Odpady.
  • Podwykonawstwo.
  • Postępowanie z wyrobami poza specyfikacją, reklamacje oraz proces wycofania produktów.
  • Procesy zapewnienia jakości – kontrola zmian, zarządzanie odchyleniami, audyt wewnętrzny, zarządzanie dokumentacją.
 4. Pytania, dyskusja.
 5. Ćwiczenia.
 6. Podsumowanie.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie wytycznych i wymagań Dobrych Praktyk Produkcji (GMP) w odniesieniu do normy ISO 22716 dla producentów kosmetyków.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za realizację zadań związanych z GMP w przemyśle kosmetycznym, w szczególności pracowników Działów Zapewnienia Jakości, Produkcji, Magazynowania, właścicieli firm kosmetycznych oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane poznaniem wymagań normy ISO 22716.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Daria Rembisz-Błońska absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na kierunku Ochrona środowiska oraz Biotechnologia środowiska o specjalności Mikrobiologia techniczna. Od 2012 r. certyfikowany audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001: 2008. Doświadczony Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg. normy ISO 22000. Uczestniczka studiów podyplomowych „Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wiedzę z zakresu wymagań norm GMP w przemyśle kosmetycznym, standardów jakościowych wykorzystywanych przy produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej. Autorka licznych publikacji zamieszczanych w periodyku branżowym „Kwartalnik Chemiczny Prawo i Wiedza”. Ukończyła wiele kursów oraz szkoleń organizowanych przez najważniejsze jednostki certyfikujące w kraju. W THETA Consulting specjalista ds. Wdrożeń Systemu GMP oraz doradca w zakresie wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2024-01-15
620 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: GMP/15012024
Dostępne jest szkolenie zamknięte

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.