baner e akademia 1150 x 100px

Produkty biobójcze – najnowsze zmiany w przepisach, uzyskanie stosownego pozwolenia i zachowanie jego ważności

Program szkolenia:
1. Produkty biobójcze – aktualności, najnowsze zmiany w przepisach i ich interpretacja
2. Prawodawstwo, wyłączenia, produkty z pogranicza oraz wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.
3. Program przeglądu substancji czynnych – dobór substancji czynnych w danej grupie produktowej oraz wpływ programu przeglądu na procedurę rejestracji. Praktyczne wskazówki.
4. Procedura rejestracji tymczasowej; warunki oraz ważność pozwoleń.
5. Procedura narodowa (przejściowa) – wymagania, warunki, dokumentacja.
6. Procedury europejskie; pełna procedura rejestracji, uznawanie pozwolenia, rejestracja takiego samego produktu, rodzina produktów biobójczych - wymagania, charakterystyka produktu biobójczego, list dostępu.
7. Narzędzia IT – R4BP3, edytor SPC, IUCLID
8. Zasady odnawiania i unieważniania pozwoleń.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów biobójczych, którzy planują wprowadzenie do obrotu na terenie Polski produktów biobójczych. Szkolenie polecamy również podmiotom posiadającym już produkty na rynku i chcącym zapewnić zgodność swoich pozwoleń ze zmieniającymi się przepisami, w celu zachowania ich ważności.

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami przepisów dotyczących obrotu produktami biobójczymi. Uczestnicy poznają zasady rejestracji oraz wyboru odpowiedniej ścieżki rejestracyjnej, zapoznają się z wymaganiami oraz metodami przygotowania dokumentacji. Poznają zasady utrzymania produktów w obrocie po otrzymaniu pozwolenia.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Katarzyna Gniadek absolwentka wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku biologia, specjalizacja genetyka. Od 2007 roku zajmuje się doradztwem z zakresu wprowadzania produktów biobójczych do obrotu. Od 2011 r. specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych w firmie THETA Doradztwo Techniczne. Współautorka artykułów dotyczących produktów biobójczych oraz dezynfekcji.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 - 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Wykład
14:30 - 15:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-12-09
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: PB/09122020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl