Obowiązek autoryzacji dla substancji z załącznika XIV zgodnie z REACH - zezwolenia

Program szkolenia:
1. Zezwolenia zgodnie z REACH – dla kogo, kiedy i po co? Wyłączenia z obowiązku zezwoleń.
2. Substancje SVHC, a substancje z załącznika XIV REACH.
3. Procedura udzielania zezwoleń.
4. Wniosek o udzielenie zezwolenia.
5. Decyzja o udzieleniu zezwolenia.
6. Przeglądy zezwoleń.
7. Komunikacja w obrębie łańcucha i poza łańcuchem dostaw.
8. Dalszy użytkownik a zezwolenia. Zgłoszenie zgodnie z art. 66 REACH.
9. Case study: wdrażanie decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu zezwolenia.
10. Dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji znajdujących się w załączniku XIV rozporządzenia REACH lub substancji, które potencjalnie mogą w najbliższym czasie w tym załączniku się znaleźć (substancje SVHC, substancje z listy priorytetowej).

Cel:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom obowiązku autoryzacji/uzyskiwania zezwoleń na substancje wymienione w załączniku XIV rozporządzenia REACH. Podczas szkolenia omówiona zostanie procedura uzyskiwania zezwoleń, wymagana dokumentacja, decyzja i jej elementy a także obowiązki dalszych użytkowników takich substancji. Dodatkowym ciekawym elementem szkolenia jest szczegółowe case study przybliżające obowiązki użytkownika substancji posiadającej zezwolenie oparte na konkretnej decyzji wydanej przez KE i pokazujące cały proces wdrażania wymagań takiej decyzji w przedsiębiorstwie.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Consulting Sp. z o. o. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Wykład
15:30 – 16:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2022-12-14
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: ZEZW/14122022

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.