Sprzęt elektryczny i elektroniczny – zasady wprowadzenia do obrotu, zgodność z REACH i RoHS

Program szkolenia:

 1. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów – zakres obowiązywania, terminy, definicje, podstawowe wymagania dla przedsiębiorców.
 2. Obowiązki dostawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z REACH – wymagania, terminy, definicje, wprowadzenie.
 3. Wymogi dotyczące substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (substancje SVHC):
  a. zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach zgodnie z art. 7 REACH,
  b. przekazywanie informacji o substancjach zawartych w wyrobach w łańcuchu dostaw,
  c. baza SCIP.
 4.  Załącznik XVII REACH - Ograniczenia i zakazy zgodnie z REACH.
 5. Załącznik XIV REACH – Substancje zakazane w EU i zezwolenia na ich stosowanie.
 6. Dyrektywa RoHS, RoHS II i RoHS III i jej znaczenie dla producentów, importerów i dostawców wyrobów.
 7. Zakres, podstawowe definicje, obowiązki, terminy i wyłączenia.
 8. Wymagania dla producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 9. Deklaracje RoHS i REACH - podstawowe dokumenty wymagane dla wyrobów elektronicznych.
 10. Dokumentacja i deklaracje w łańcuchu dostaw – wymagania prawne a wymagania odbiorców. Przykładowe deklaracje.
 11. Dyskusja.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy producentów, importerów, dystrybutorów i dalszych użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy zamierzają wprowadzać lub już wprowadzają swoje wyroby na terenie EU. Szkolenie dedykowane jest także dla dostawców komponentów do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel:
Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów, rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHS. Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie się z obowiązkami uczestników w łańcuchu dostaw i określenie kryteriów pozwalających na stwierdzenie, że dane produkty są zgodne lub nie z obecnymi wymaganiami. Podczas szkolenia omawiać będziemy również różnego rodzaju deklaracje zgodności dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Anna Królak - absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Consulting Sp. z o. o. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 12:00 przerwa
12:00 – 13:30 Wykład
13:30 - 14:00 przerwa
14:00 – 15:00 Wykład
15:00 – 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-12-11
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: ROHS/11122023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.