Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE – przygotuj się na zmiany

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
3. W jakich przypadkach zgłaszamy mieszaniny do systemu PCN.
4. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
5. Istotne zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin po 1 stycznia 2021 r.
6. Okresy przejściowe dla kart charakterystyki.
7. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
8. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878/UE
9. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Magdalena Skoneczna - absolwentka Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia w nauce i gospodarce. Pracę magisterską obroniła w Zakładzie Związków Heteroorganicznych Katedry Chemii Organicznej i Stosowanej. Niespełna rok później, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe przy Politechnice Łódzkiej. W firmie THETA dyrektor zarządzająca, doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych. Prelegent na konferencjach dotyczących tematyki związanej z wprowadzaniem do obrotu produktów chemicznych. Autorka publikacji zamieszczanych w czasopismach branżowych, np. „Chemia i Biznes”. Obecnie członek grup roboczych ds. detergentów działających przy Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:50 przerwa
11:50 – 13:30 Wykład
13:30 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:00 Wykład
15:00 – 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2021-09-28
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: KCH/28092021

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.