SZKOLENIE STACJONARNE - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin chemicznych

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki i oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych.
2. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE:
    a) dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki,
    b) w jakich przypadkach zgłaszamy mieszaniny do systemu PCN,
    c) kiedy należy dokonać aktualizacji karty,
    d) istotne zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin po 1 stycznia 2020 r.,
    e) okresy przejściowe dla kart charakterystyki,
    f) karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego,
    g) budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2020/878/UE,
    h) omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.
3. Oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP:
    a) język w jakim powinna być przygotowana etykieta,
    b) wielkość etykiety,
    c) zasady pierwszeństwa stosowania piktogramów,
    d) identyfikator produktu,
    e) dobór zwrotów wskazujących środki bezpieczeństwa,
    f) odstępstwa i wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i opakowań małych opakowań,
    g) zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, wewnętrznych i pośrednich,
    h) szczegółowe zasady oznakowania i pakowania niektórych substancji i mieszanin.
4. Dyskusja i konsultacje – wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowaniem i weryfikowaniem etykiet substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz weryfikacją kart charakterystyki. W szczególności zapraszamy specjalistów ds. jakości i BHP, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych, m. in. chemii gospodarczej, środków czyszczących, klejów, farb, lakierów oraz innych podobnych wyrobów.

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Uczestnicy dowiedzą się, jakie obowiązki nakłada na producentów, dystrybutorów najnowsze wymaganie w zakresie kart charakterystyki oraz oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych.

Szkolenie poprowadzi:
Aleksandra Gendek mgr chemii, absolwentka wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie.

Miejsce szkolenia:
Siedziba firmy THETA: Łódź ul. Żeligowskiego 32/34, X piętro

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 – 13:45 Obiad
13:45 – 15:15 Wykład
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 16:15 Wykład

Termin: 2023-02-13
890 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: SDSE/13022023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.