Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki.
2. Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki.
3. W jakich przypadkach zgłaszamy produkty chemiczne do Inspektora do spraw Substancji.
4. Nowy zharmonizowany format zgłoszeń:
    a) okresy przejściowe;
    b) różnice względem ELDIOM;
    c) UFI (Unique Formula Identifier) – nowy element oznakowania produktu.
5. Kiedy należy dokonać aktualizacji karty.
6. Karta charakterystyki, a etykieta produktu chemicznego.
7. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozp. 2015/830/UE.
8. Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki. 

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.
 

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.
 
Cel:
Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.
 
Szkolenie poprowadzi:
mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia zamknięte i otwarte, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA doradca i specjalista ds. kart charakterystyki, klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych oraz doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie.

Harmonogram szkolenia:
9:45 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:50 przerwa
11:50 – 13:30 Wykład
13:30 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:00 Wykład
15:00 – 15:30 sesja pytań i odpowiedzi 

Termin: 2020-07-31
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: KCH/31072020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl