baner e akademia 1150 x 100px

Produkty kosmetyczne oraz produkty ciekłe zapalne jako materiały niebezpieczne w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)

Program szkolenia:
1. Przepisy prawne związane z transportem drogowym (ADR) i morskim (IMDG) towarów niebezpiecznych.
2. Uczestnik przewozu i jego obowiązki, wymagane szkolenia.
3. Materiały niebezpieczne w transporcie- wyroby perfumeryjne, aerozole, materiały klasyfikowane jako działające szkodliwie na środowisko, materiały ciekłe palne na bazie etanolu/izoproanolu.
4. Stosowanie opakowań, certyfikaty, oznakowanie sztuki przesyłki i opakowań zbiorczych ADR/IMDG.
5. Dokumentacja w transporcie towarów niebezpiecznych.
6. Wyłączenia ilościowe z przepisów ADR/IMDG – zasada, limity, rodzaje opakowań, oznakowanie.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Doradztwo Techniczne dr Tomasz Gendek jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem, dystrybucją produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie tj. produkty kosmetycznie, wyroby aerozolowe, wyroby perfumeryjne oraz produkty ciekłe zapalne. Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy na temat wymagań jakie stawiają przepisy prawa przy przewozie takich produktów zarówno droga lądową (ADR) jak i morską (IMDG).

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu wymagań prawnych dotyczących nadania do przewozu produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne w przewozie będących kosmetykami, wyrobami aerozolowymi, wyrobami perfumeryjnymi lub cieczami zapalnymi. Przedmiotowe szkolenie poprowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (doradca DGSA), praktyk, który przedstawi niezbędną wiedzę dla przedsiębiorstw produkujących, przewożących bądź nadających do przewozu materiały klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie zarówno droga lądową (ADR) jak i droga morską (IMDG). Omówione zostaną szczegółowo obowiązki przedsiębiorców dotyczące dokumentacji, oznakowania sztuk przesyłki, obowiązkowych szkoleń osób zaangażowanych w przewóz.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Michał Maciejczyk - absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2014 roku doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR, uprawnienia nadane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 2030/2018) oraz transporcie morskim IMDG. Autor artykułów w prasie branżowej dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 - 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Wykład
14:30 - 15:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2020-10-27
500 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: ADR/27102020

Osoby kontaktowe:

Justyna Krajewska
(organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych)

tel: 508 945 360
j.krajewska@theta-doradztwo.pl