Korzystanie z wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych

Program szkolenia: 

 1. Przepisy prawne związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 2. Uczestnicy przewozu i ich obowiązki.
 3. Główne rodzaje zagrożeń; klasy towarów niebezpiecznych.
 4. Dobór opakowań, Instrukcje pakowania, termin ważności opakowania.
 5. Wyłączenia całkowite i wynikające z przepisów szczególnych.
 6. Wyłączenie na jednostkę transportową – zasady, oznakowanie, przykłady.
 7. Wyłączenie Limited Quantity – zasady, oznakowanie, przykłady.
 8. Wyłączenie EQ – zasady, oznakowanie, przykłady.
 9. Sztuka przesyłki i opakowanie zbiorcze na wyłączeniu ilościowym.
10. Dokumentacja związana z transportem towarów niebezpiecznych, w zależności od zastosowanego wyłączenia.
11. Warunki przewozu, manipulowanie ładunkiem, przepisy szczególne.
12. Odpowiedzialność cywilna, organa kontrolne, taryfikator kar.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli/pracowników firm produkcyjnych, kierowników magazynu, osoby organizujące transporty towarów, przygotowujące opakowania oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Cel:
Transport towarów niebezpiecznych związany jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań, niejednokrotnie podnoszących koszty takiego przewozu. Przepisy rozdziału 1.1.3 Umowy europejskiej ADR wskazują możliwości stosowania wyłączeń, które mogą przełożyć się na realne obniżenie tych kosztów. Dodatkowo towary niebezpieczne przygotowane w ramach wyłączenia ilościowego mogą transportować również kierowcy nie posiadający zaświadczenia ADR. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady korzystania z przewidzianych w przepisach wyłączeń, m.in. wyłączenia na jednostkę transportową, Limited Quantity oraz dla ilości wyłączonych.

Szkolenie poprowadzi:
mgr inż. Joanna Puchalska-Gad, absolwentka Politechniki Łódzkiej. Od 14 lat doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (nr świadectwa 2473/2020). Wieloletni trener oraz wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Prowadzi szkolenia zamknięte, otwarte oraz kursy ADR dla kierowców. Członek stowarzyszenia doradców S-DGSA oraz komisji powołanej przez Marszałka Województwa Łódzkiego do egzaminowania kierowców. Ponadto w firmie THETA zajmuje się klasyfikacją produktów chemicznych, tworzeniem kart charakterystyki, oznakowaniem na etykiety, rozporządzeniem CLP.

Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 - 11:15 Wykład
11:15 - 11:30 przerwa
11:30 - 13:00 Wykład
13:00 - 13:30 przerwa
13:30 - 14:45 Wykład
14:45 - 15:00 przerwa
15:00 - 16:00 Wykład oraz sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2023-11-21
580 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: WADR/21112023

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.