Przewóz w sztukach przesyłki materiałów ciekłych zapalnych, zagrażających środowisku oraz aerozoli w transporcie drogowym (ADR) i morskim (IMDG)

Program szkolenia:
1. Przepisy prawne związane z transportem drogowym (ADR) i morskim (IMDG) towarów niebezpiecznych.
2. Uczestnik przewozu i jego obowiązki, wymagane szkolenia.
3. Materiały niebezpieczne w transporcie - ciecze zapalne, aerozole, materiały zagrażające środowisku.
4. Stosowanie opakowań, certyfikaty, oznakowanie sztuki przesyłki i opakowań zbiorczych ADR/IMDG.
5. Dokumentacja wymagana w transporcie towarów niebezpiecznych ADR/IMDG.
6. Wyłączenia z przepisów ADR/IMDG – wyłączenia ilościowe, wyłączenia na podstawie wybranych przepisów szczególnych.

Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

Uczestnicy:
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli firm i osoby fizyczne zajmujące się produkcją, importem, dystrybucją produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie tj. materiały ciekłe zapalne, zagrażające środowisku oraz aerozoli. Szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat wymagań jakie stawiają przepisy prawa przy przewozie produktów w opakowaniach zarówno droga lądową (ADR) jak i morską (IMDG).

Cel:
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu wymagań prawnych dotyczących nadania do przewozu produktów klasyfikowanych jako niebezpieczne w przewozie. Przedmiotowe szkolenie poprowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (doradca DGSA), praktyk, który przedstawi niezbędną wiedzę dla przedsiębiorstw produkujących, przewożących bądź nadających do przewozu materiały klasyfikowane jako niebezpieczne w transporcie zarówno droga lądową (ADR) jak i droga morską (IMDG). Omówione zostaną szczegółowo obowiązki przedsiębiorców dotyczące dokumentacji, oznakowania sztuk przesyłki, obowiązkowych szkoleń osób zaangażowanych w przewóz.

Szkolenie poprowadzi:
mgr Michał Maciejczyk - absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2014 roku doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR, uprawnienia nadane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr 3650/2023) oraz transporcie morskim IMDG. Autor artykułów w prasie branżowej dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 - 13:15 Wykład
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Wykład
14:30 - 15:00 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2024-08-30
620 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: IMDG/30082024
Dostępne jest szkolenie zamknięte

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.