DALSZY UŻYTKOWNIK - obowiązki nakładane rozporządzeniem REACH i CLP

Program szkolenia:

1. Rozporządzenia REACH i CLP jako podstawa przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów.
2. Dalszy użytkownik jako uczestnik łańcucha dostaw – rola i funkcje dalszego użytkownika.
3. Dalszy użytkownik, a rejestracja zgodnie z rozporządzeniem REACH.
4. Dalszy użytkownik, a komunikacja w łańcuchu dostaw:
    a) karty charakterystyki,
    b) scenariusze narażenia,
    c) informowanie o wyrobach,
    d) przekazywanie informacji w górę łańcucha dostaw.
5. Generowanie kodu UFI i przekazywanie informacji za pośrednictwem Portalu powiadamiania ośrodków zatruć (PCN):
    a) notyfikacja mieszanin stwarzających zagrożenie (format PCN),
    b) okresy przejściowe,
    c) cel i zakres przekazywanych informacji,
    d) format przekazywanych danych,
    e) aktualizacja informacji,
    f) UFI jako nowy element oznakowania.
6. Raport Bezpieczeństwa Chemicznego przygotowywany przez dalszego użytkownika.
7. Dalszy użytkownik, a klasyfikacja substancji i mieszanin oraz notyfikacja substancji zgodnie z rozporządzeniem CLP:
    a) uwzględnienie zmian wprowadzanych 12 ATP i 14 ATP.
    b) omówienie nowych klasy wprowadzonych w 2023 r. dotyczących wpływu na układ hormonalny, trwałości, mobilności, bioakumulacji i toksyczności.
8. Dalszy użytkownik, a zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
9. Zakazy i ograniczenia.
10. Znaczenie wyrobów w REACH dla dalszego użytkownika:
    a) definicja pojęcia wyrób,
    b) problemy z klasyfikacją,
    c) obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH,
    d) substancje z listy SVHC.
11. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP przez dalszego użytkownika.

 

 Niniejszy program szkolenia podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu szkolenia lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z o. o. jest zabronione.

 

Uczestnicy:
Szkolenie jest skierowane do wszystkich Dalszych użytkowników odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek mieszanin chemicznych oraz innych wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, managerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych omawianym tematem.
 
Cel:
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych obowiązków dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych (produktów chemicznych) oraz wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia CLP i REACH, z uwzględnieniem najnowszych interpretacji Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Chemikaliów.
 
Szkolenie poprowadzi:
Kinga Wasilewska mgr inż. biochemii technicznej, absolwentka wydz. Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie REACH na Politechnice Krakowskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, zajmuje się opracowywaniem kart charakterystyki, klasyfikacją i oznakowaniem produktów chemicznych zgodnie z CLP, doradztwem i wspieraniem przedsiębiorstw w realizacji obowiązków w zakresie REACH. Autorka artykułów w prasie branżowej dotyczących REACH i CLP.
 
Harmonogram szkolenia: 
09:45 - 10:00 Logowanie uczestników
10:00 – 11:30 Wykład
11:30 – 11:45 przerwa
11:45 – 13:15 Wykład
13:15 - 13:30 przerwa 
13:30 – 15:00 Wykład 
15:00 - 15:30 sesja pytań i odpowiedzi

Termin: 2024-07-04
620 netto
PLN
/os.
Kod Szkolenia: DU/04072024
Dostępne jest szkolenie zamknięte

Osoby kontaktowe:

organizacja szkoleń otwartych
i zamkniętych

Justyna Krajewska

tel: 508 945 360
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.